Video

Udělejte ze sledování videa zážitek

Zlepšete orientaci uživatelů ve videu díky kapitolám, tvořte ankety, připojte soubory nebo veďte diskusi s ostatními uživateli.

Udělejte ze sledování videa zážitek
Jedna odpověď

Vytvářejte ankety

Tvořte série otázek na základě kterých získáte hodnotnou zpětnou vazbu od uživatelů. Všechny odpovědi se vám automaticky zanášejí do statistik.

Nahrávejte soubory

Nahrávejte soubory

Připojte k videu tématické soubory jako jsou pracovní listy, reporty, tabulky nebo prezentace. Ve statistikách následně naleznete přesné údaje o počtu jejich stažení v rámci videa nebo jednotlivých uživatelů.

Kapitoly

Rozdělte video do několika kapitol a umožněte uživatelům lepší orientaci ve videu. Kapitoly jsou skvělým způsobem, jak uživatelům umožnit kliknout na konkrétní místo ve videu a najít přesně to, co hledají.

Treevio

Další funkce videa

Další funkce videa

Komentáře k videu

Komentáře umožňují vedení diskuse mezi uživateli. Zároveň mohou v mnoha případech nahradit FAQ díky zodpovězeným otázkám od jiných uživatelů nebo od autora videa.

Další funkce videa

Automatická úprava kvality

Kvalita videa se vždy automaticky přizpůsobí dle rychlosti internetového připojení uživatele, aby byl zajištěn nepřerušovaný průběh videa.

Další funkce videa

Náhled videa

Při posunu po časové ose mohou uživatelé procházet náhledy částí videa a získat tak bližší představu o obsahu videa.